انجمن علمی ویراستاری ایران
بیشتر بدانید
انجمن علمی ویراستاری ایران
بیشتر بدانید
انجمن علمی ویراستاری ایران
اینجا کلیک کنید
قبل
بعد

معرفی انجمن

معرفی انجمن

انجمن علمی ویراستاری ایران با تأیید کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به همت جمعی از استادان دانشگاه با هدف سیاستگذاری، گسترش، آموزش و ارتقای دانش ویراستاری تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید

اساسنامه

انجمن علمی ویراستاری ایران

اساسنامه مشتمل بر پنج فصل، 27 ماده، 53 زيرماده و 17 تبصره آماده شده است.....
بیشتر بخوانید

سخن انجمن

انجمن علمی ویراستاری ایران

ویرایش در معنای امروزینش سابقه چندان طولانی ای در ایران ندارد. با این همه در روزگار فعلی آن چنان گسترشِ بی حد و حصری یافته، که خود به یک مشکل تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید

ویراستاری زبان فارسی

انجمن علمی ویراستاری ایران
تکمیل فرم عضویت

انجمن علمی ویراستاری ایران

فرم ورود اعضاء انجمن