فهرست اسامی نامزدهای هیات مدیره و بازرسی انجمن علمی ویراستاری ایران اعلام شد

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران
بر اساس اعلام نماینده هیات موسسان

اسامی نامزدهای اولین هیات مدیره و بازرس انجمن علمی ویراستاری به شرح ذیل است

انتخابات راس ساعت 10 روز پنج شنبه 3 مهرماه 1399  به صورت الکترونیکی از طریق سایت انجمن انجام می شود وساعت 12 پایان می پذیرد 

اسامی اعضای هیات مدیره  به ترتیب حروف الفبا

اعضای هیات مدیره:

دکتر نعمت الله ایرانزاده     دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید محسن حسینی  دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر محمد دانشگر          دانشگاه امام حسین (ع)
دکتر حسن ذوالفقاری       دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ساغر شریفی        دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر مریم شریف نسب    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر غلامحسین غلامحسین زاده  دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سید علی قاسم زاده  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دکتر افسون قنبری          انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
دکتر علی اکبر کمالی نهاد  دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمد جعفر یاحقی  دانشگاه فردوسی مشهد

بازرسی:

دکتر محمد رضا حسنی جلیلیان  دانشگاه لرستان

دکتر نجمه دری  دانشگاه تربیت مدرس

 

فرم ورود اعضاء انجمن