آغاز فرایند انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن علمی ویراستاری ایران

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایرانزمانبندی انتخابات هیات مدیره و بازرسی مهلت ثبت نام نامزدها: 12-25 شهریوربررسی درخواست ها و تایید صلاحیت علمی متقاضیان 26تا28 شهریور اعلام اسامی نامزدها29شهریور زمان رای گیری:3 مهرماه 99 از ساعت11تا۱۳ این انجمن با تایید وزارت علوم و به همت جمعی از استادان دانشگاه با هدف سیاستگذاری،گسترش،آموزش و ارتقای […]