آیین یادبود دکتر حسن ذوالفقاری شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

به گزارش انجمن ویراستاری آیین یادبود دکتر حسن ذوالفقاری شنبه ۲۵ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ در مسجد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود از همکاران و علاقمندان حوزه زبان و ادبیات فارسی دعوت می شود در این مراسم حضور بهم رسانند.

فرم ورود اعضاء انجمن