اولین دوره هیات مدیره انجمن علمی ویراستاری ایران 1399

Yahagi
دکترمحمد جعفر یاحقی (رئیس هیات مدیره)
Moasesin (1)
دکتر حسن ذوالفقاری (عضو اصلی)
Moasesin 8
دکتر سید علی قاسم زاده (عضو اصلی)
Moasesin 12
دکتر سید محسن حسینی (نائب رئیس)
Moasesin (2)
دکترغلامحسین غلامحسین زاده (عضو اصلی)
Moasesin (7)
دکترمحمد دانشگر (عضو علی البدل)
Najmeh Dorri
دکتر نجمه درّی (بازرس)
Afsoon Ganbari
دکتر افسون قنبری (خزانه دار)
عضو هیئت موسس
دکتر نعمت اله ایرانزاده (عضو اصلی)
Moasesin (3)
دکتر مریم شریفی نسب (عضو علی البدل)

فرم ورود اعضاء انجمن