کنسرت موسیقی

کنسرت (concert) واژه‌ای فرانسوی است به معنی «اجرای یک یا غالباً چند اثر موسیقیایی در حضور عام». بنابراین هنگام گفتن آن، نیازی به ذکر «موسیقی» نیست.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن