احسن/احسنت

احسن به معنی «بهتر؛ خوب‌تر» است:

آنچه را که لازمهٔ بی‌طرفی است به وجه احسن رعایت کند . ( زرّین کوب : حکایت همچنان باقی است )

احسنت اصل آن در عربی «اَحْسَنْتَ» است به معنی «آفرین بر تو (شما) .» در فارسی هم به همین معنی به کار می‌رود.

احسنت دوست عزیز این همان کاری است که من خواهم کرد . (زرین کوب : نقش بر آب ۱۳۸)

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن