برگزاری انتخابات الکترونیکی گامی برای حفظ سلامت اعضای انجمن

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران
در روزهای سرخ کرونایی

انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسی انجمن به شیوه الکترونیکی در بستر وب سایت رسمی انجمن برگزار شد

فرهاد مرادی  در این باره گفت با توجه به وضعیت کرونایی در سطح کشور و لزوم توجه به پروتکل های بهداشتی و تاکید هیات موسسسان برای حفظ سلامت همکاران طرح  انتخابات الکترونیکی در بستر فضای مجازی از طریق وب سایت انجمن اجرا شد.

در این طرح پس از ثبت نام اولیه  و  تطبیق وضعیت ثبت نام کنندگان با اساسنامه نام کاربری و رمز عبور  از طریق پیامک به اعضای انجمن ارسال گردید .

وی در ادامه گفت فرایند ثبت نام نامزدها نیز به صورت الکترونیکی انجام گردید و یازده نفر به عنوان نامزد بخش هیات مدیره و 2 نفر به عنوان بازرس ثبت نام نمودند. مرادی ضمن اشاره به نوع اجرای انتخابات گفت این دوره از انتخابات برای اولین بار در بین انجمن های وزارت علوم به صورت الکترونیکی برگزار شد وی در ادامه تاکید کرد انتخابات در فرایند زمانی مشخص و بر اساس اطلاع قبلی در سایت و فضای مجازی انجام گردید و در نهایت روز سوم مهر ماه از ساعت 10  شروع و در ساعت 12 پایان یافت. اعضای انجمن پس از ورود با نام کاربری و رمز عبور تنها مجاز به انتخاب 7 نفر عضو هیات مدیره و یک نفر بازرس بودند .صحت انتخابات توسط ناظر وزارت علوم مورد تایید قرار گرفت. مکان حضوری برای انجام فرایند و پاسخگویی به مشکلات اعضا ء در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس بود.

مرادی مسئول فنی این رویداد آمادگی این انجمن را برای کمک به اجرای فرایندهای انتخاباتی برای دیگر انجمن ها و تشکل ها اعلام نمود.

 

فرم ورود اعضاء انجمن