تماس گرفتن

به کار بردن این عبارت در معنی « گفت‌و‌گو کردن، ملاقات کردن و تلفن کردن » بر اثر گرته برداری از زبان فرانسوی است. در زبان معیار بهتر است به جای آن در جمله‌های مختلف از معادل های مناسب استفاده کنیم .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن