ثمر / سمر

ثمر به معنی میوه است و مجازاً در معنی « نتیجه و حاصل» به کار می‌رود .
سمر به معنی « حکایت، افسانه و داستان » است و مجازاً در معنی « مشهور » هم به کار می‌رود .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن