انجمن علمی ویراستاری ایران

انجمن علمی ویراستاری ایران به همت 15 نفر از استادان دانشگاه تشکیل گردید و پس از ارائه درخواست مجوز در تاریخ 98/12/5 در کمسیون انجمن های علمی وزارت علوم بررسی و موافقت اولیه آن صادر شد.

تاکنون فارغ التحصیلان رشته های مختلف به ویژه زبان و ادبیات فارسی عضو این انجمن شده اند و ثبت نام ادامه دارد.

فرم ورود اعضاء انجمن