دومین مجمع عمومی انجمن علمی ویراستاری ایران روز پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت برگزار می شود

به آگاهی می‌رساند دومین مجمع عمومی انجمن علمی ویراستاری ایران روز پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت با هدف انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید انجمن، در محل ساختمان زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد. ضمن دعوت از اعضای پیوسته برای شرکت در این مجمع، از افراد واجد شرایط(عضویت پیوسته انجمن و فعالیت حرفه ای در زمینه ویراستاری) که تمایل دارند برای انتخابات هیأت مدیره نامزد شوند درخواست می‌شود کارنامک علمی (رزومه)شان را به شناسه زیر در پیام رسان تلگرام ارسال فرمایند: @taban55

فرم ورود اعضاء انجمن