پایگاه اطلاع رسانی انجمن علمی ویراستاری ایران در جهت ارتباط و اطلاع رسانی مناسب در دسترس دوست داران زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است. علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی این انجمن به آدرس www.anjmanvirastari.ir از امکانات این سایت استفاده نمایند.

فرم ورود اعضاء انجمن