غورت/قورت

«قورت» کلمه‌ای ترکی است و در معنی «عمل فرو بردن مواد غذایی از حلق» به کار می‌رود و املای آن به صورت «قورت» درست است .

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن