مجمع عمومی انجمن ویراستاری ایران سوم مهرماه1399 برگزار می شود

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران
سوم مهر ماه 1399

مجمع عمومی انجمن علمی ویراستاری ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود

با درود و مهر. نظر به برگزاری نخستین مجمع عمومی انجمن ویراستاری ایران در سوم مهر ماه، از آن دسته از اعضای هیات علمی و ویراستاران خبره و صاحب تالیف که تمایل دارند در انتخابات هیأت مدیره، نامزد شوند درخواست می شود از روز شنبه ۲۲ شهریور تا چهارشنبه ۲۵ شهریور با مراجعه به وبگاه انجمن، ضمن پر کردن فرم مربوط و بارگذاری مستندات خواسته شده آمادگی خود را برای نامزدی به صورت رسمی اعلام کنند. بدیهی است هیات موسس پس از بررسی مستندات و طبق اساسنامه انجمن و آیین نامه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تقاضاها را ارزیابی و نتیجه را به نامزدها اعلام خواهد کرد.
شرایط نامزدی:
۱.عضویت پیوسته در انجمن ویراستاری ایران؛
۲.فعالیت مستمر در حوزه ویراستاری(حداقل ۵ سال )؛
۳.داشتن دانش و تجربه لازم در خصوص ویراستاری(اعم از تدریس، نگارش کتاب و مقاله، راه اندازی دوره ها و کارگاه های آموزشی ویراستاری ، ویرایش حداقل ۵ اثر، ارائه گواهی معتبر مبنی بر گذراندن دوره های تخصصی ویراستاری از مراکز معتبری مانند مرکز نشر دانشگاهی )؛
۴.دارابودن مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و سایر زبانها.
نکات شایان توجه:
الف)شایان ذکر است بنا بر آیین نامه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اولویت نامزدی در هیأت مدیره با اعضای هیأت علمی است و از میان ۹نفر هیأت مدیره فقط ۲نفر غیر هیأت علمی(واجد شرایط) می توانند به عضویت هیأت مدیره درآیند.
ب)صلاحیت علمی متقاضیان، پس از بررسی مدارک و مستندات ارسالی شان، در کمیته منتخب هیأت موسس، بررسی و نتیجه، در اسرع وقت به اطلاعشان خواهد رسید.

 


Www.anjomanvirastari.ir

انتخابات هیات مدیره و بازرسی
انجمن علمی ویراستاری ایران

مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات

22 تا 25 شهریور

 تایید صلاحیت علمی متقاضیان

26تا28 شهریور

اعلام اسامی نامزدها

29شهریور

زمان رای گیری:

3 مهرماه 99 از ساعت10تا 12

فرم ورود اعضاء انجمن