معرفی انجمن

معرفی انجمن علمی ویراستاری ایران

   انجمن علمی ویراستاری ایران  با تأیید کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به همت جمعی از استادان دانشگاه با هدف سیاستگذاری، گسترش، آموزش و ارتقای دانش ویراستاری تشکیل شده است.

   در مرحله نخست 15 تن از استادان دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، الزهرا، امام حسین (ع)، علامه طباطبایی، شهید بهشتی ، بین المللی امام خمینی(ره) و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (در رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان شناسی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات روسی و زبان و ادبیات فرانسه) به عنوان هیأت مؤسس، طرح تأسیس انجمن مذکور را به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ارائه و پس از طی مراحل ادرای و اخذ مجوز از این وزارتخانه، نسبت به عضو گیری ، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره اقدام کردند. 

   پس از برگزاری انتخابات که روز پنج شنبه سوم مهرماه سال 1399 با حضور نماینده وزارت علوم و به صورت الکترونیکی برگزار شد، آقایان دکتر سید محسن حسینی، دکتر غلامحسین غلامحسین زاده، دکتر حسن ذوالفقاری، دکترنعمت الله ایران زاده، دکتر محمد جعفر یاحقی، خانم دکتر افسون قنبری و آقای دکتر سید علی قاسم زاده به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای دکتر محمد دانشگر و خانم دکتر مریم شریف نسب به عنوان اعضای علی البدل برگزیده شدند. همچنین در نخستین جلسه هیأت مدیره ، اعضاء به اتفاق آراء آقای دکتر محمد جعفر یاحقی را به سمت رئیس، آقای دکتر سید محسن حسینی را به عنوان نایب رئیس و خانم دکتر افسون قنبری را به سمت خزانه دار انجمن انتخاب کردند.

  هم اینک  دفتر انجمن در تهران واقع است، با این همه، انجمن قصد دارد  به یاریِ ویراستاران خبره و علاقه مندان زبان فارسی، شعبه های انجمن را در دیگر شهرهای ایران راه اندازی کند.

  انجمن ویراستاری ایران برای نیل به اهداف مشخص شده در اساسنامه، و به منظور پاسداشت زبان فارسی، دست تمامی کوشندگان و تلاشگران این حوزه را به گرمی می فشارد و از پیشنهادها و دیدگاه های راهبردی و کاربردی شان در زمینه آموزش، پژوهش و تدوین شیوه نامه های ویراستاری استقبال می کند.

انجمن علمی ویراستاری ایران ویراستاری ایران

فرم ورود اعضاء انجمن