هیات مدیره انجمن علمی ویراستاری ایران انتخاب شدند

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ایران
پس از برگزاری انتخابات

اعضای هیات مدیره انجمن انتخاب شدند

با درود و مهر به پیشگاه یاران فرهیخته انجمن ویراستاری ایران و سپاس از همراهی شان در برگزاری نخستین مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره انجمن،  که در تاریخ 3 مهرماه 1399 راس ساعت 10 تا 12 که به صورت غیر حضوری (مجازی) برگزار شد پس از شمارش آراء، افراد زیر به عنوان هیات مدیره انجمن ویراستاری انتخاب شدند: 

دکتر سید محسن حسینی، دکتر غلامحسین غلامحسین زاده، دکتر حسن ذوالفقاری، دکتر نعمت الله ایران زاده، دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر افسون قنبری و دکتر سید علی قاسم زاده.

همچنین آقای دکتر محمد دانشگر و خانم دکتر مریم شریف نسب به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و خانم دکتر نجمه دری هم به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

انجمن ویراستاری ایران ضمن ارج نهادن به تکاپوی همه افراد، نهادها و مجامعی که در راه اعتلای ویراستاری قدم بر می دارند، از همگان برای پاسداشت زبان فارسی و سامان بخشیدن به وضعیت ویراستاری دعوت می کند

فرم ورود اعضاء انجمن