چرا که نه؟

این عبارت که اغلب در جواب جمله‌های منفی یا استفهامی به کار می‌رود گرته برداری از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است و در زبان معیار بهتر است از به کار بردن آن پرهیز کنیم.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن