چنانچه / چنانکه

«چنانچه» به معنی «اگر» و «چنانکه» به معنی « آن طور که، آن گونه که» است. این دو ترکیب را اغلب به اشتباه به جای یـکدیگر به کار می‌برند. نکته مهم دیگری که باید به آن توجّه کرد این است که به کاربردن «چنانچه» بعد از «اگر» ایجاد حشو می‌کند و جایز نیست.

نکته های ویرایشی

فرم ورود اعضاء انجمن