نکته های ویرایشی:

اخبار

همه بنویسند Nowruz

در زبان کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، از ایران و افغانستان و تاجیکستان گرفته تا ساکنان حوزۀ بالکان و آسیای مرکزی و جز آن،

ادامه مطلب »
اخبار

مراسم یادبود و بزرگداشت جاودان­‌یاد دکتر حسن ذوالفقاری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس 6 مرداد به صورت مجازی برگزار می شود

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق مراسم یادبود و بزرگداشتجاودان­‌یاد دکتر حسن ذوالفقاریاستاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس با حضور:خانواده‌‌ی ارجمند

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن