نکته های ویرایشی:

نکته ها

سُفته

سفته به معنای “برات و حواله تجاری” از معدود کلماتی است که خواص آن را غلط و عوام صحیح تلفظ می‌کنند. این واژه فارسی است

ادامه مطلب »
نکته ها

عدم

این کلمه به معنی «نابودی و نیستی» است. در فارسی فصیح بهتر است تا آنجایی که می‌توانیم از به کار بردن آن برای ساختن متضاد

ادامه مطلب »
نکته ها

کنسرت موسیقی

کنسرت (concert) واژه‌ای فرانسوی است به معنی «اجرای یک یا غالباً چند اثر موسیقیایی در حضور عام». بنابراین هنگام گفتن آن، نیازی به ذکر «موسیقی»

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن