نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

ضرب‌المثل زدن

«ضرب» در عربی به معنی «زدن» است و ضرب‌المثل در معنی «زدن مثل، آوردن مثل در میان کلام» به کار می‌رود . بنابراین با ذکر

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

غورت/قورت

«قورت» کلمه‌ای ترکی است و در معنی «عمل فرو بردن مواد غذایی از حلق» به کار می‌رود و املای آن به صورت «قورت» درست است

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

احسن/احسنت

احسن به معنی «بهتر؛ خوب‌تر» است: آنچه را که لازمهٔ بی‌طرفی است به وجه احسن رعایت کند . ( زرّین کوب : حکایت همچنان باقی

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

اتاق/اطاق

 «اتاق» کلمهٔ ترکی است که گاهی صورت «اطاق» و «اطاغ» نوشته می‌شود . صورت دیگری ازاین کلمه وثاق است که احتمالاً به صورت «وتاق» بوده

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سور/صور

سور به معنی «مهمانی به مناسبت پیش‌آمد خوب» و «خوشی و شادمانی» است . صور نوعی ساز شبیه شاخ از خانواده سازهای بادی بود که با

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

آتش گشودن

این عبارت و عبارت‌هایی مانند: به آتش بستن، به آتش کشیدن و زیر آتش گرفتن گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی است. در زبان

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن