نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

کنسرت موسیقی

کنسرت (concert) واژه‌ای فرانسوی است به معنی «اجرای یک یا غالباً چند اثر موسیقیایی در حضور عام». بنابراین هنگام گفتن آن، نیازی به ذکر «موسیقی»

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

ساروج/صاروج

این کلمه به معنی ملاطی مرکب از خاک رس یا خاکستر و آهک است که در ساختمان سازی به کار می‌رفت. املای آن به هر

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سابقهٔ گذشته

«سابقه» به معنی «مجموعه‌ای از رفتار و اعمال است که در گذشته صورت گرفته است». بنابراین به کاربردن آن با کلمه «گذشته» جایز نیست.

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

به‌نوبهٔ‌خود

این عبارت که در زبان فارسی به معنی «در وقت مناسب، در زمان مقرر» به کار می‌رود گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی است.

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سیرگردش

«سیر» و «گردش» هم معنی هستند و با گفتن یکی دیگر نیازی به ذکر دیگری نیست: نمونهٔ غیر معیار: سیر گردش کار‌ در اداره‌ها رضایت

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

ریسک خطرناک

«ریسک» به معنی «اقدام به کاری که خطری در آن پیش‌بینی می‌شود» و نیز به معنی «احتمال خطر» است. بنابراین با گفتن «ریسک» نیازی به

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن