نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

چرا که نه؟

این عبارت که اغلب در جواب جمله‌های منفی یا استفهامی به کار می‌رود گرته برداری از زبان‌های انگلیسی و فرانسوی است و در زبان معیار

ادامه مطلب »
نکته ها

نگاشتن / نوشتن

فعل «نگاشتن» در اصل به معنی «نقاشی» است و علاوه بر آن در هنرهای ظریف نیز به کار می‌رود . در چند دههٔ اخیر این

ادامه مطلب »
نکته ها

نگاهی به واژه غش

غش این کلمه امروزه به دو معنی در فارسی به کار می‌رود:۱- به معنای ماده‌ای که از راه تقلّب در چیزی قیمتی داخل کنند، مانند

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن