نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

زیر سؤال

این عبارت در ترکیب‌هایی مانند: زیر سؤال بردن، زیر سؤال رفتن،کسی را زیر سؤال بردن و غیره که به معنی مشکوک بودن، مورد شک واقع

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

ساروج/صاروج

این کلمه به معنی ملاطی مرکب از خاک رس یا خاکستر و آهک است که در ساختمان سازی به کار می‌رفت. املای آن به هر

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

تماس گرفتن

به کار بردن این عبارت در معنی « گفت‌و‌گو کردن، ملاقات کردن و تلفن کردن » بر اثر گرته برداری از زبان فرانسوی است. در

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

تعویذ/تعویض

تعویذ به معنی آیهٔ قرآن یا دعای نوشته شده است که به جهت محفوظ ماندن از خطر ، بیماری، آسیب ،چشم زخم و یا برآورده

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

متفاوت بودن از

 متفاوت بودن از(To be different from…) «متفاوت بودن» ، «تفاوت داشتن« و «فرق داشتن» در زبان فارسی با حرف اضافهٔ «با» به کار می‌رود.به کاربردن

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن