نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

سوغات / سوقات

«سوقات» یا «سوغات» کلمهٔ ترکی و به معنی «ارمغان و ره‌آورد» است. هر دو شکل آن به کار رفته است، اما در فارسی بهتر است

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

نردبام/نردبان

این واژه در متون معتبر قدیمی به صورت «نردبان» به کار رفته است. امروزه هم به همین شکل متداول است اما برخی به اشتباه آن

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

هفت خان/ هفت خوان

یکی از معانی «خان»، «مرحله و منزل» است و مراد از «هفت خان» هفت مرحلهٔ دشواری است که در بعضی از داستان‌های اساطیری، پهلوانانی مانند

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

همچنین… نیز (هم)

به کار بردن «همچنین» و «نیز» در یک جمله و برای بیان یک موضوع جایز نیست. بنابراین نمی‌توان گفت:او شاعر است همچنین برادرش نیز (هم)

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

نقایص/نواقص

«نقایص» جمع «نقیصه» به معنی نقص است. بنابراین به کاربردن ترکیب «تکمیل نقایص» درست نیست و باید به جای آن از «رفع نقایص» استفاده کنیم.

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

یوغ/یوق

«یوغ» کلمهٔ ترکی و به معنی «چوبی که بر گردن گاو می‌گذارند تا خیش را به آن ببندند» است و به مجاز در معنی «سلطه

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

لذا / چون

«لذا» و «چون» مترادفند و هر دو برای بیان علت به کار می‌روند. پس به کار بردن آن دو در کنار هم حشو است و

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

رنج بردن

این مصدر در زبان فارسی به معنی سخت کار کردن و زحمت کشیدن نیز به معنی ناراحت بودن و غصه خوردن است و به کار

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن