نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

اَخَوان / اِخوان

اَخَوان مثنای «اخ» به‌معنی «دوبرادر» است: بعدها هیات‌های تئاتری متعدد تشکیل شد که از آن جمله باربد و شرکت کمدی اَخَوان و جامعه نکیسا بود.

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

استعفا کردن

این کلمه با فعل کردن به کار می‌رود و نه دادن:« یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

آتش گشودن

این عبارت و عبارت‌هایی مانند: به آتش بستن، به آتش کشیدن و زیر آتش گرفتن گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی است. در زبان

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

تعویذ/تعویض

تعویذ به معنی آیهٔ قرآن یا دعای نوشته شده است که به جهت محفوظ ماندن از خطر ، بیماری، آسیب و یا چشم زخم و

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

تلفناً

تلفن یک واژه فرانسوی است و افزودن تنوین عربی بر آن جایز نیست. باید به‌جای آن از عبارت «تلفنی» استفاده شود.

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

تماس گرفتن

به کار بردن این عبارت در معنی « گفت‌و‌گو کردن، ملاقات کردن و تلفن کردن » بر اثر گرته برداری از زبان فرانسوی است. در

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

جزء / جزو

این دو واژه همسانند و ارزش دستوری و معنایی یکسانی دارند و می‌توان آنها را به‌جای هم به کار برد جز اینکه «جزو» در قدیم

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

چار / چهار

«چار» مخفّف «چهار» است. این دو واژه را می‌توان در ترکیب‌هایی مانـند: چارپا = چهارپا، چارپایه = چهارپایه، چهار دیواری = چاردیواری و غیره به

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن