نکته های ویرایشی:

نکته های ویرایشی
نکته ها

زیر سؤال

این عبارت در ترکیب‌هایی مانند: زیر سؤال بردن، زیر سؤال رفتن،کسی را زیر سؤال بردن و غیره که به معنی مشکوک بودن، مورد شک واقع

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سقفِ

به کاربردن این واژه در معنی «بالاترین حدّ و اندازه» بر اثر گرته برداری از زبان انگلیسی و فرانسوی است. در زبان معیار بهتر است

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سالانه/ماهانه

چنانکه می‌دانیم در زبان فارسی کلماتی را که در جمع «ان» می‌گیرند با افزودن «ها» یِ غیرملفوظ می‌توان تبدیل به صفت یا قید کرد مانند

ادامه مطلب »
نکته های ویرایشی
نکته ها

سنّ…سالگی

به کاربردن این دو واژه در یک جمله و برای بیان یک موضوع جایز نیست و با گفتن یکی نیازی به ذکر دیگری نیست.

ادامه مطلب »

فرم ورود اعضاء انجمن